VIP CARD

VIP CARD

1.Allmänna villkor

Dessa allmänna Villkor (”Villkor”) gäller när vi, Cafè Foam AB, org.nr.: 559107-3209,  Karlavägen 75, 114 49, Stockholm, Sverige, e-post: [info@cafefoam.com] (”Cafè Foam”), erbjuder våra kunder rabatter via vårt Coffee Card (”Tjänsten”).

1.2 Får att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år gammal och godkänna dessa Villkor. Om du är under 18 år måste du ha förälders eller vårdnadshavares godkännande för att använda vårt Coffee Card.

1.3 Du får endast ha ett Coffee Card åt gången.

1.4 Dessa Villkor gäller för vårt fysiska Coffee Card, vilket inte samlar eller lagrar personuppgifter. 

1.5 Genom att skaffa ett Coffee Card i kassan i en av våra coffee shops godkänner du dessa villkor.

2. Coffee Card – Tjänsten

2. Allmänt

2.1 Om du har ett Coffee Card som du har fyllt på med ett tillräckligt belopp kan du använda kortet när du betalar i kassan i vårt cafèet. När du använder ditt VIP card får du 10 % rabatt på all mat- och dryckesvaror, och när du betalar dras summan från ditt VIP Card.

2.2 Kortet är inte personligt och är helt gratis.

Laddning och betalning

2.3 När du har fått ditt VIP Card kan du i förväg ladda eller fylla på kortet med valfritt belopp, minimibeloppet är på 500 SEK. För att göra detta ber du baristan i kassan att fylla på ditt VIP Card eller ladda detta i förväg. Du betalar din valda summa  med Swish, Konto- eller kreditkort i kassan.

2.4 Om du vid köptillfället inte har tillräckligt med pengar på ditt VIP Card måste du fylla på kortet med det minimibelopp som anges i avsnitt 2.3 för att slutföra köpet. Du kan inte ha ett negativt saldo på ditt VIP Card. Ditt kort måste vara laddat med det belopp som krävs för att slutföra ett köp.

2.5 När du laddar ditt VIP Card i förväg eller fyller på kortet är överföringen oåterkallelig. Du kommer inte att kunna återfå ditt inbetalda belopp, varken genom att föra tillbaka beloppet till ditt konto- eller kreditkort.

2.6 Minimibeloppet vid laddning av ditt kort kan komma att ändras utan särskilt meddelande.

3. Rabatter

3.1 Rabatten på 10 % gäller på ordinarie priser och menyer såsom frukostmeny och dagens lunch och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vissa av våra produkter, såsom våra kaffekvarnar (Wilfa och Hario) och tillbehör (Chemex och Aeropress) omfattas inte av rabatter. Det finns även vissa undantag vad gäller rabatter för vårt sortiment av kaffe- och teprodukter, vilket du får information om innan du genomför ditt köp.

4. Din information

4.1 När du ber om ett VIP Card kommer du inte att behöva ange någon information om dig själv. Cafè Foam kommer inte att be dig att anmäla eller registrera dig någonstans för att få ett VIP Card.

4.2 När du genomför ett köp med ditt VIP Card kommer vi endast att registrera information om när kortet användes och när köpet ägde rum. Detta gör vi för att ta reda på i vilken utsträckning som vårt VIP Card används av våra gäster, så att vi kan förbättra och utveckla vårt VIP Card.

4.3 Denna information kan aldrig kopplas till dig som individ. Genom vårt VIP Card kan vi inte samla in eller behandla din personliga köphistorik eller dina positioneringsdata. Kortet är helt anonymt, och användningen av ett VIP Card kommer aldrig att kopplas till någon specifik individ.

5. Giltighet

5.1 Giltigheten för det inbetalade belopp som finns på ditt VIP Card upphör efter det att tolv (12) fr.o.m. sista laddningen. Detta innebär att om du inte använder ditt VIP Card under tolv (12) på varandra följande månader kommer du inte att kunna använda ditt VIP Card längre, och det belopp som eventuellt finns på kortet kommer att tillfalla Cafè Foam.

5.2 Cafè Foam lämnar ingen kompensation för ett borttappat VIP Card. Detta gäller även om ditt kort är skadat på ett sådant sätt som medför att kortet inte kan läsas i kassan.

6. Ansvarsskyldighet

6.1 Cafè Foam ansvarar inte för eventuella förlorade erbjudanden, eller liknande händelser, som beror på tekniska problem vid användning av VIP Card. Om du upplever tekniska problem vid användning av tjänsten, kontakta oss gärna på info@cafefoam.com

7. Ändring av Villkoren

7.1 Cafè Foam förbehåller sig rätten att när som helst justera och uppdatera dessa Villkor. Du kommer att meddelas om samtliga uppdateringar som genomförs via vår webbplats www.cafefoam.com/vip-card och i butiken. Om Tjänsten ändras på ett sätt som påverkar dina rättigheter negativt kommer vi enligt tillämplig lag att ge dig utförlig information om detta.

7.2 Ändringarna gäller antingen från det att du godkänner Villkoren (i samband med de köp som genomförs via Tjänsten), eller 30 dagar efter det att vi har informerat dig om ändringarna. Cafè Foam rekommenderar att du då och då besöker vår webbplats, www.cafefoam.com, för att hålla dig uppdaterade.

8. Tillämplig lag, tvister och klagomålshantering

8.1 Dessa villkor regleras av svensk lag, med förbehåll för fall då det finns motstridiga bestämmelser.

8.2 Om du har klagomål avseende Tjänsten bör du i första hand kontakta oss på info@cafefoam.com, för att vi ska kunna lösa ditt ärende på bästa sätt.

8.3 Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få ditt ärende prövat. Cafè Foam tar slutgiltigt ställning gällande ärendet i fråga efter det att ARN har prövat ärendet.

8.4 Om det till följd av dessa Villkor uppkommer eventuella tvister, som inte löses genom alternativa tvistlösningsförfarande, ska det svenska rättsväsendet avgöra ärendet med Stockholms Tingsrätt som första instans, i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

8.5 Om behörig domstol finner att någon punkt eller några punkter i dessa Villkor är ogiltiga eller ej verkställbara, ska den punkten ändras och övriga punkter anses vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag